"Тежко на умния между будалите."

Пословици и поговорки

captcha