"Сърдит Петко, празна му торбата."

Пословици и поговорки

captcha