"Свърши се ракията, прекъсна се лакардията."

Пословици и поговорки

captcha