"Свърши работата като кучето на нивата."

Пословици и поговорки

captcha