"Старата любов ръжда не хваща."

Пословици и поговорки

captcha