"Слънцето не изгрява за едного."

Пословици и поговорки

captcha