"След добра работа — добро ядене."

Пословици и поговорки

captcha