"Скарали се врабчетата за чуждото просо."

Пословици и поговорки

captcha