"Ситият гостенин трудно се гощава."

Пословици и поговорки

captcha