"Сиромашията се бои да влезе у работлива жена."

Пословици и поговорки

captcha