"Щастливият живот не се състои в липсата на трудности, а в майсторлъка да ги управляваме." Хелън Келър

Мъдри мисли

captcha