"Щастлив съм, че не съм бисексуален. Нямаше да издържа да ми отказват и мъже, както го правят жените." Бърнард Менинг

Мъдри мисли

captcha