"Щастлив е умът, вечно зает с мисли." Дейл Карнеги

Мъдри мисли

captcha