"Щастието ни зависи в по-голяма степен от това, как посрещаме събитията в живота си,отколкото от природата на самите събития." Александър фон Хумболт

Мъдри мисли

captcha