"Щастието е в резултат на относителните предимства на положителни и отрицателни чувства, а не абсолютна сума на една или друга страна." Норман Брадбърн

Мъдри мисли

captcha