"Щастието често се промъква през врата, която не знаеш, че си оставил отворена." Джон Баримор

Мъдри мисли

captcha