"Само помисли колко щастлив ще бъдеш, ако загубиш всичко, което имаш и след това го получиш обратно." Франс Родман

Мъдри мисли

captcha