"Само човек, който живее не в миналото а в настоящето, е щастлив." Лудвиг Витгенщайн

Мъдри мисли

captcha