„Сам да приемаш себе си като съдба, да не искаш нищо друго — в подобни състояния това е просто висш разум.“

Фридрих Ницше

captcha