"С какъвто се събереш такъв ставаш."

Пословици и поговорки

captcha