"С една ръка дава, с две взема."

Пословици и поговорки

captcha