"С чужда пита помен прави."

Пословици и поговорки

captcha