„Рядко се прибързва само веднъж. Първият път обикновено се прави нещо в повече… Затова обиновено се предприема още едно прибързване — и в него се върши нещо по-малко…“

Фридрих Ницше

captcha