"Разговаряй любезно с всеки човек. Никога не знаеш кой ще попадне сред съдебните заседатели." Голдстик

Мъдри мисли

captcha