"Работи като хала."

Пословици и поговорки

captcha