"Работата да се бои от тебе, не ти от нея."

Пословици и поговорки

captcha