"Пусни го да пасе."

Пословици и поговорки

captcha