„Приятелят трябва да е специалист по досещане и запазване на спокойствие.“

Фридрих Ницше

captcha