"Приятел в нужда се познава."

Пословици и поговорки

captcha