"Причината хората да смятат, че е трудно да бъдет шастливи е, че те винаги виждат миналото но-добро, отколкото то е било, настоящето по-лошо отколкото е и бъдещето - по-сложно отколкото ще бъде." Марсел Паньол

Мъдри мисли

captcha