Причината да си говоря сам на себе си е, че аз съм единствения човек, чиито отговори приемам.

Джордж Карлин

captcha