"При всяко желание си поставяй следните въпроси: какво ще стане, ако пожеланото от мен се осъществи и какво, ако не се осъществи." Епикур

Мъдри мисли

captcha