„При раняването нараства духът и се развива мъжествената добродетел.“

Фридрих Ницше

captcha