"Преодолях страха си, след като първото ми рисковано начинание пропадна и небето не се продъни." Алън Х. Нойхарт

Мъдри мисли

captcha