"Познанието се добива лесно, за разлика от мъдростта." Аристотел

Мъдри мисли

captcha