"Под вола теле търси."

Пословици и поговорки

captcha