"Под стари дрехи, често добър пияница ще познаеш."

Пословици и поговорки

captcha