Победа на всяка цена, победа - въпреки всички ужаси на войната, победа - независимо колко дълъг и труден ще е пътят, водещ до нея, тъй като без победа ние няма да имаме бъдеще.

Уинстън Чърчил

captcha