"По-напред да добием, че тогаз да попием."

Пословици и поговорки

captcha