"По-лесно е да различиш морето от контитентите, отколкото пропастта между индивидите или народите."

Махатма Ганди

captcha