"По дрехите посрещат, по ума изпращат."

Пословици и поговорки

captcha