"По-добре червенина на лицето от колкото петно на сърцето." Сервантес

Мъдри мисли

captcha