"Питали вълка: защо ти е дебел вратът? Рекъл: защото сам си върша работата."

Пословици и поговорки

captcha