"Песът лае, за да си пази кома̀та."

Пословици и поговорки

captcha