Песимистът вижда трудности във всяка възможност; жизнеспособният вижда възможности във всяка трудност.

Уинстън Чърчил

captcha