"Пешката е най-важната фигура на шахматната дъска… за другите пешки."

Айзък Азимов

captcha