"Пачавра леке не хваща."

Пословици и поговорки

captcha