"Откъдето мине, там трева не никне."

Пословици и поговорки

captcha