"Откъдето дошло, там отишло."

Пословици и поговорки

captcha