"Открил накрая колелото."

Пословици и поговорки

captcha